بررسی عوامل تسهیل کننده رعایت اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاری

دهقانی, علی and اسلامی اکبر, رسول and رحیمی, ابراهیم and عباسی جهرمی, علی and خاکی, سوره (1396) بررسی عوامل تسهیل کننده رعایت اخلاق حرفه ای در عملکرد پرستاری. مجله بالینی پرستاری و مامایی, 4 (3). pp. 19-29.

[img]
Preview
Text
بررسی عوامل تسهیل.pdf

Download (106kB) | Preview

Abstract

زمینه و هدف: رعایت اخلاق حرفه‌ای جزء ماهیت ذاتی پرستاری است، به‌طوری که رعایت ضوابط اخلاقی منجر به بهبود خدمات پرستاری شده و تسهیل آن نیز رضایتمندی گیرندگان مراقبت را بهبود می‌بخشد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل تسهیل‌کننده رعایت اخلاق حرفه‌ای از دیدگاه پرستاران انجام گردید. روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی با مشارکت 120 پرستار شاغل در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی جهرم به‌صورت سرشماری انجام گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته 36 سوالی بود که عوامل تسهیل‌کننده اخلاق حرفه‌ای را در 3 بعد مدیریتی، فردی و بیماران بررسی می‌نمود. جهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوی و پایایی پرسشنامه با آلفای 93/0 تأیید شد. آنالیز اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی (کای‌دو و ضریب همبستگی) انجام گردید. یافته ‌ها: از دیدگاه پرستاران مهم‌ترین عامل تسهیل‎‌‌کننده رعایت اخلاق در بعد مدیریتی مربوط به ارتباط بین فردی مناسب سرپرستاران با کارکنان پرستاری (2/59%)، در بعد فردی مربوط به توانایی تفکر انتقادی و توان تصمیم‌گیری صحیح در موقعیت‌های چالش‌برانگیز اخلاقی (2/64%) و در بعد بیماران نیز مربوط به رفتار مناسب بیماران با کارکنان پرستاری (7/41%) می‌باشد. به‌طوری‌که مهم‌ترین عامل تسهیل‌کننده نیز توانایی تفکر انتقادی و یا توان تصمیم‌گیری و قضاوت صحیح در موقعیت‌های چالش‌برانگیز اخلاقی (2/64%) عنوان گردید. نتیجه ‌گیری: بر‌اساس یافته‌های مطالعه، کمک و ارتقاء قدرت تفکر نقادانه و تصمیم‌گیری صحیح در موقعیت‌های مختلف چالش‌برانگیز اخلاقی به کارکنان پرستاری از‌طریق آموزش و ارائه کارگاه‌های متنوع با تأکید بر چالش‌های اخلاقی و تدریس میتنی بر ارائه موقعیت و نمونه‌های شبیه‌سازی شده و ایفای نقش از‌طرف مدیران پرستاری ضروری به‌نظر می‌رسد. واژه‌های کلیدی: اخلاق حرفه‌ای، عوامل تسهیل کننده، عملکرد پرستاری، پرستاران

Item Type: Article
Subjects: WY Nursing
Divisions: School of Medicine
Depositing User: mrs Maryam azmoode
Date Deposited: 28 Jun 2017 07:11
Last Modified: 18 Aug 2018 09:28
URI: http://eprints.jums.ac.ir/id/eprint/11

Actions (login required)

View Item View Item