بررسی فراوانی کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B در زنان باردار شهرستان جهرم در سال 1393

کبیری, سپیده and کارگر جهرمی, زهرا and صلح جو, کاوس and صادقی جهرمی, سودابه (2016) بررسی فراوانی کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B در زنان باردار شهرستان جهرم در سال 1393. مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس. pp. 19-26.

[img]
Preview
Text
بررسی فراوانی کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B در زنان باردار شهرستان جهرم در سال 1393.pdf

Download (127kB) | Preview

Abstract

چکیده: مقدمه: استرپتوکوک گروه ب )GBS )یکی از عوامل ایجاد کننده عفونت های نوزادی از قبیل مننژیت و سپتسمی می باشد و نقش مهمی در عفونت های مادری از قبیل پیلونفریت، کوریوآمنیونیت و عفونت های بعد از زایمانی دارد. تشخیص و درمان به موقع این عفونت می تواند سبب کاهش عوارض و مرگ و میر در مادر و نوزاد شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B در زنان باردار شهرستان جهرم در سال 39 بود. روش کار: در این مطالعه از 309 زن باردار 93-93 هفته مراجعه کننده به کلینیک هنری شهرستان جهرم بعد از شرح مطالعه، کسب رضایت و تکمیل پرسشنامه، نمونه های با استفاده از سوآب استریل از واژینال و رکتال گرفته شد. نمونه ها در محیط انتقالی به آزمایشگاه منتقل و از نظر آلودگی به استرپتوکوک گروه ب بررسی شدند. اطالعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: در این مطالعه درصد فراوانی کشت های مثبت واژینال، رکتال و رکتوواژینال به GBS در زنان باردار مورد بررسی به ترتیب 3/61 ،%2/3 %و 3/6 %بود. ارتباط آماری معنی داری بین نتیجه مثبت کشت ها و سن مادر، سابقه بیماری های تناسلی و فشار خون حاملگی مشاهده شد)03/0 p )<اما بین نتیجه مثبت کشت ها و سابقه سقط، دیابت، سابقه بیماری پس از تولد در مادر، زایمان زودرس، سابقه عفونت ادراری، محل سکونت، ملیت، سطح تحصیالت، بیماری پس از تولد در نوزاد و سزارین ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد)03/0 p .)>نتیجه گیری: با توجه به شیوع نسبتا باالی )3/63 )%کلونیزاسیون GBS در زنان باردار در این منطقه پیشنهاد می گردد متخصصین زنان با انتخاب راهکارهای مناسب در جهت پیشگیری از عفونت های مهاجم در مادران و آلودگی نوزادان اقدام نمایند. واژههای کلیدی: کلونیزاسیون، استرپتوکوک گروه بتا، زنان باردار، جهرم

Item Type: Article
Subjects: WP Gynecology
Divisions: School of Medicine
Depositing User: mrs Maryam azmoode
Date Deposited: 16 Aug 2017 06:30
Last Modified: 16 Aug 2017 06:30
URI: http://eprints.jums.ac.ir/id/eprint/48

Actions (login required)

View Item View Item